Kårens fortsatta åtgärder till följd av Coronaläget

Kårledarna som alla andra ser fram emot att restriktionerna för förhindrandet av smittspridning så småningom luckras upp. Kåren följer fortfarande Finlands Scouters direktiv om att inte ordna verksamhet med fysisk närvaro under vårterminen och på det förstärkta skeppsrådsmötet den 4.5.2020 bestämdes det också att inga seglatser med övernattning ordnas under juni månad.

 

Förbundslägret Najs 2020 inhiberades till följd av virusläget. Kåren utreder därför möjligheterna till att ordna seglatser under sensommaren.

 

Under hösten kommer kåren fira sitt 100-års jubileum och vi hoppas givetvis att omständigheterna möjliggör detta.

På båtfronten kan vi meddela att vi lkever i spännande tider och vi hoppas att skeppsrådet kan gå ut med goda nyheter angående båtprojektet inom en snar framtid.

 

-Kårchefen

Scoutkåren pojkarnas understödsförening r.f. kallar till årsmöte.

Scoutkåren pojkarnas understödsförening r.f. kallar till stadgeenligt årsmöte den 29.4.2020 kl. 19.00.

 

Mötet hålls digitalt på Zoom. Vänligen meddela deltagande till kårchefen (filip.nyman@scout.fi) för att få inbjudan till det digitala mötesrummet.

Scoutkåren Pojkarnas åtgärder för att förhindra spridningen av Covid-19

I enlighet med Finlands Scouters beslut den 12.3 kommer kårens veckomöten samt resan till tävlingen Ankaret inhiberas för att förhindra spridningen av Coronaviruset Covid-19. Åtgärderna gäller åtminstone fram till 15.4.2020.

Skeppsrådet uppmanar alla kårens medlemmar och deras anhöriga till lugn och rationellt beteende. Vi hoppas att alla följer med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekomendationer samt undviker samhälleligt skadligt panikbeteende så som hamstring eller dylika påhitt.

Situationen är beklaglig men det ligger i vårt allas intresse att denna pandemi tar slut snarast möjligt och därför finner vi oss i centralorganisationens beslut.

- Kårchefen

Läs Finlands Scouters beslut: https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/?fbclid=IwAR3l5wHDfLafVcaYdDFFosmIj62x_2COtreE7o106J-1d1nUE-a-iTSdUNw

 

Även vårmöte 18.3 skjuts på grund av omständigheterna fram till ett senare skede. Skeppsrådet kallar separat till detta möte.

Vårmöte 18.3.2020

Scoutkåren Pojkarna r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte onsdagen den 18 mars kl. 19.00 på Skansen i Åbo, Auragatan 1. På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!

 

Vårmötet skjuts på grund av coronaviruset upp till ett senare tillfälle. Skeppsrådet skickar ut ny kallelse till det mötet.

 

Höstmöte 13.11

Scoutkåren Pojkarna r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte onsdagen den 13 nobember kl. 19.00 på Skansen i Åbo, Auragatan 1. Välkomna!

Social media