Julgubbstjänst 2018

30.11.2018 kl. 18:30

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Telefonnummer: 050-3511518

Beställningstider:

Söndag 2.12 kl. 18-20

Torsdag 6.12 kl. 15-17

Måndag 10.12 kl. 18-20

Noggrannare instruktioner för beställningen: http://pojkarna.fi/julgubbe/

Niklas Jylhävuori