Historia

av Peter Rönnberg

2020 gav kåren ut en 100-års historik, den går att köpa från vår nätbutik eller genom att kontakta oss direkt på info@pojkarna.fi, priset är 35€.

Kåren grundas

Den 6 november 1920 uppges som den dag då Scoutkåren Pojkarna grundades. Ett gäng pojkar avgick från Svenska Scoutkåren i Åbo och Pojkarna bildades under ledning av Torsten Sjöholm, som kom att verka som Pojkarnas första kårchef i fyra år. En del av dessa pojkar hade redan tidigare varit aktiva inom Boy-scoutföreningen i Åbo i början av 1910-talet före scoutingen i Finland förbjöds av generalguvernören 1911. Scoutkåren Pojkarna sammanslogs 1923 med Åbo Spanargossar och kåren fick det officiella namnet Scoutkåren Pojkarna r.f.

En typ av sjöverksamhet fick kåren i och med att en sjöscoutpatrull, Havsörnen, bildades 1921.

1930- och 40-talen

Pojkarna upplevde en glansperiod och storhetstid på 1930-talet och en sjöscoutavdelning bildades inom kåren. Den första båten i kåren, Spiggen I, en livbåt som försågs med segel kom i flitig användning. Avdelningen fick också förfoga över en koster ägd av en av medlemmarna. Denna kallades Lutfisken I.

Mycket tack vare kårchef Runar “Påmen” Baumert ansågs Pojkarna som en av de främsta kårerna inom Finlands Svenska Scoutförbund under 1930-talet. Sjöscoutavdelningen seglade flitigt omkring i skärgården och denna grupp reste även minnesstenen över upptäcktsresanden S. A. André på Äskören i Brunskärsarkipelagen i Korpo. Skäret döptes om till Andréskär. Minnesvården finns kvar att beskåda ännu idag, men skäret bär återigen det ursprungliga namnet Äskören på sjökortet.  Pojkarnas första egna segelbåt, kostern Lutfisken, införskaffades 1933 och kostern Spiggen köptes som andra båt 1938. Med dessa gjordes otaliga seglatser, främst inom Skärgårdshavet. 

Under krigen var verksamheten sparsam men kom igång igen tack vare kårchef Berndt Johan Schauman. Han såg till att kåren kom på fötter och utvecklades under senare delen av 1940-talet.

Sjöscouting

Under början av 1950-talet upplevde kåren sin värsta kris och medlemsantalet var lågt. Speciellt landscoutavdelningen hade problem och allt flera gick över till sjöscoutavdelningen. År 1953 blev Pojkarna helt och hållet sjöscouter och Runar Baumert åtog sig igen kårchefsuppdraget. Han fick nytt liv i kåren. Flottan utökades med mariehamnssniporna Bris och Brus 1955. Medlemsantalet ökade stadigt och 1957 införskaffades ketchen Mary-Ann. I slutet av 1950-talet behövdes en ny kårlokal och 1959 kunde Pojkarna flytta in i den nuvarande kårlokalen Skansen i Svenska Gården på Auragatan 1.

Flera långfärder företogs under 50-talets senare hälft och även flera eskaderseglatser med de tre båtarna. Några år efter sjöscouterans början, på St. Göransdagen 1959, togs en ny blå halsduk med vit ankarlilja i bruk. Kårens ursprungliga färger grönt och brunt finns bevarade i kårfanan. Under 1960-talet gick det emellanåt sämre för kåren, men det redde upp sig på ett eller annat sätt. Båtarna Mary-Ann och Brus såldes p.g.a. ålder och dåligt skick och folkbåten Marina köptes. 

I början av 1970-talet gick Pojkarna in i plastbåtsåldern och den första av två GT-kryssare, Aquarius, skaffades 1971. Under 70-talet byttes en del vanliga scouttermer ut inom kåren. T.ex. kårkvarteret blev skeppsrådet, avdelningarna blev flottiljer, patrullerna blev båtlag och patrulledarna blev rorsmän. Längre elitbåtlagsseglatser som sedan dess varit en tradition inom kåren började ordnas till Sverige och senare även till de danska, tyska och norska farvattnen.

Från 1980-talet framåt

Under 1980-talet byttes båtarna ut och flottan bestod först av Sunwind 26:an  Mary-Ann som senare byttes ut mot Sunwind 27:an Penelope.

Kårchefsbytet i slutet av 1980-talet ledde till ett generationsskifte och ledarstaben blev betydligt yngre. Penelope byttes ut mot en större Guyline 95 vid namn eSPé och längre och mera krävande seglatser kunde ordnas. Elitbåtlagsseglatser med ett eller flere besättningsbyten till bl.a. Sverige, Tyskland och de danska öarna ordnades under 1990-talet. År 1995 införskaffades Elwström 717:an Nirvana som ett komplement till den större eSPé. Några år senare var det igen dags för båtbyte och Jeanneau Selection 37:an Verdandi införskaffades. Den nya Verdandi gjorde det möjligt för ännu fler att komma ut och segla. Nirvana och eSPé såldes samma år. 

Kårens jungmansflottilj startade år 1999 “Projekt-H” och en H-båt, Bönan, köptes samma år och fungerade främst som skolningsbåt för de yngre scouterna.

Pojkarna inledde det nya årtusendet med att fira sitt 80-årsjubileum. Då kunde man konstatera att kåren är livskraftig och intresset för båtarna och seglingen stort. Många och även långa seglatser både när och fjärran möjliggjordes tack vare de båda båtarna. Under sommaren 2002 ordnades en tre-etappers elitbåtlagsseglats till svenska västkusten, Norge, Danmark och Tyskland. Seglatsen var ca 2500 sjömil lång och nästan 20 scouter deltog.  Under 2000-talet var det också efter en lång paus dags för kårläger. Lägren FRAM –03 och Vandrock -08 hölls på Hässlö i Korpo och på Vandrock i Nagu.  Lägret på Vandrock hölls tillsammans med systerkåren Åbo Vildar och inbjudna scouter från vänkåren scoutkåren Vikingarna i Stockholm. Tillsammans med flickscouterna från Åbo Vildar har man haft mycket samarbete och flera seglatser och eskaderseglatser har gjorts tillsammans i skärgården under åren.  Lägren hölls med fördel på öar i skärgården utan vägförbindelse och el och vatten. Diverse båtar och andra flytetyg hade en betydande roll under lägren och närliggande holmar och skär kunde utforskas.

Senare under 2000- och 2010-talet besöktes även hamnar i Polen och Baltikum. H-båten Bönan byttes 2015 ut mot en nyare H-båt som fick namnet Braxen. 

Under alla år i kårens historia har segling, navigation och gott sjömanskap varit vägledande begrepp. Viljan att utforska hamnar både i den egna skärgården och även på vidare vatten har alltid varit stark. Eftersom ivern för segling alltid varit stor har det också varit väldigt viktigt att navigationskunskaperna varit på topp och man i ett tidigt skede vetat vad som gäller på sjön och hur man beter sig i en båt. Samarbetet med Airisto Segelsällskap i Åbo har också varit gott och givande. 

2020 vändes ännu ett nytt blad i kårens historia. Den gamla trotjänaren s/y Verdandi är såldes och en ny, modernare skolningsbåt är införskaffades. Båten, en Dehler 36, seglades hem från Tyskland i juni 2020 av ett gäng ivrig Pojkar, den rådande pandemin tänkte ställa till det  då det gäller hemseglingen. Det som är säkert är att båten, kommer att seglas flitigt och många nya generationer av Åbo-ungdomar får möjligheten att utforska de otroligt fina öar och skär vi har i vårt skärgårdshav.

I november 2020 firade Pojkarna sitt 100-års jubileum och ger på samma gång ut en historik över de gångna åren. Jubileumiddagen fick dock vänta på sig ett år och kunde ordnas först i november 2021.