Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kårlokal: Auragatan 1 I 20100 Åbo

E-post: info@pojkarna.fi

FO-nummer: 1587528-0

Bankförbindelse

Bank: Ålandsbanken, BIC: AABAFI22

Konto: FI68 6601 0001 1380 98

Faktureringsadress:

Skeppsrådet

Kårchef: Mikael Lindberg

Vicekårchef: Niklas Jylhävuori

Sekreterare: Rasmus Vilén

Skattmästare: Filip Blomquist

Materialförvaltare: Kasper Avola

Styrelsemedlem: Arne Linna

Styrelsemedlem: Linus Bergroth