Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kårlokal: Auragatan 1 I 20100 Åbo

E-post: info@pojkarna.fi

FO-nummer: 1587528-0

FacebookInstagram

Bankförbindelse

Bank: Ålandsbanken, BIC: AABAFI22

Konto: FI68 6601 0001 1380 98

Faktureringsadress: 

Skeppsrådet

Kårchef: Rasmus Vilén, 045 235 3180 rasmusvilen@gmail.com

Vicekårchef: Niklas Jylhävuori, 050 3511518 niklas.jylhavuori@scout.fi

Sekreterare: Emil Olofsson

Skattmästare: Filip Blomquist

Övrig styrelsemedlem: Mikael Lindberg

Övrig styrelsemedlem: Linus Bergroth

Övriga 

Trygghetsperson: Niklas Jylhävuori

Medlemsregisteransvarig: Emil Olofsson, 045 1625206