Scoutkåren Pojkarnas understödsförening r.f.

SPUF

Föreningen som verkar med skiljda stadgar har som uppgift att med sin verksamhet understöda kårens verksamhet. Detta sker genom medlemsavgifter, talkon, kapitalförvaltning m.m.

Bli medlem i SPUF: bit.ly/spuf2020