Skansen

Skansen är Pojkarnas kårlokal, på Gillesgården, Auragatan 1, Trappa I. Före vi flyttade till Auragatan 1959 har kåren vistats på ett flertal adresser i Åbo men den nuvarande är den överlägset långvarigaste av dessa.