För vårdnadshavare

Kuksa - medlemsregistret

Inom scoutverksamheten används scoutmedlemsregistret Kuksa, där vårdnadshavare och medlemmar kan sköta scoutrelaterade ärenden i Scouternas e-tjänst. För att fylla i en medlemsansökan till kåren bör du först registrera dig som användare i tjänsten. Om du är vårdnadshavare, skapar du först login åt dig själv. Därefter kan du lägga till minderåriga som du har vårdnad över i tjänsten och kommer åt att skapa en medlemsansökan åt hen och senare kan man sköta alla anmälningar till evenemang via tjänsten.

Du kommer åt att se alla uppgifter som finns sparade om dig eller ditt barn. Du som är vårdnadshavare, men inte är scout, har i medlemsregistret en liknande profilsida som scouten, dock utan ett medlemskap i kåren.

Som målsman kan du:

 • Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

 • Uppdatera ditt barns kontaktuppgifter

 • Skriva ut/spara ditt barns medlemskort

 • Anmäla ditt barn till evenemang

Om du vill få mer info om vad medlemskapet innebär samt vilka medlemsförmåner man har som medlem, kan du besöka denna sida.

Scoutterminologi

Åldersgrupper

 • Vargunge (VU) = 7-9 årig scout

 • Äventyrsscout (ÄS) = 10-11 årig scout

 • Spejarscout = 12-14 årig scout

 • Explorerscout = 15-17 årig scout

 • Roverscout = 18-22 årig scout

 • Äldre ledare = 23+ årig scout

Föreningar

 • ASS = Airisto Segelsällskap

 • FiSSc = Finlands Svenska Scouter r.f.

 • SP = Scoutkåren Pojkarna

 • SPUF = Scoutkåren Pojkarnas understödsförening r.f.

 • SP-FS = Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter

 • WAGGS = World Association of Girl Guides and Girl Scouts

 • WOSM = World Organization of the Scout Movement

 • ÅSFR = Åbo Svenska Föreningsråd r.f.


Övrigt

 • Akela = Ansvarig för vargungarna

 • Blaskposten = Kårens medlemstidning

 • Båtlag = Patrull

 • EB = Elitbåtlagsseglats

 • FSR = Förstärkta Skeppsrådet, månatliga ledarmöten

 • Förläggning = Kort scoututfärd, oftast över veckoslutet

 • Gillesgården = Innergården var scouter samlas före veckomöten

 • Jamboree = Storläger, internationell nivå

 • Kapten = Ansvarig för äventyrarna

 • Kuksa = Medlemsregistret

 • Kåken = Kårens utfärdsstuga i Pargas

 • Lots = Åldersgruppsansvarig för spejare, explorers och rovers

 • Rådd = Scoutrådighetstävling, ordnas ofta på läger och förläggningar

 • Skansen = Scoutkåren Pojkarnas kårlokal, Auragatan 1 I

 • Skeppsrådet = Scoutkåren Pojkarnas styrelse

 • Scoutrigg = Scoutskjortan med tillhörande märken